Vår lösning till boende med stöd - är mer än bara ett hus

Vårt koncept skiljer sig från andra typer av stödboenden främst för att vi produktivt arbetar med den enskildas individuella behov. 
Detta med en hög förståelse för att alla människor befinner sig i olika plan i livet och våra värderingar grundar sig i att exempelvis återfall inte behöver resultera i utskrivning. Verksamheten har en långsiktighet i kompetensutveckling och utbildning för personal med en brett spektrum av kompetenser inom missbruk och psykosocial problematik. Läs mer om Clc Care

”Omsorg, glädje och stöd med tillgång till verktyg för att klara sin vardag är vår filosofi. Med en flexibel enskild planering utefter framsteg och återfall.

Clc Care arbetar aktivt med att kost och träning blir en del av indivdens vardag. Därför erbjuder vi kost- och träningsrådgivning tillsammans med våra utbildade rådgivare och konsulter utefter behov. Vi vet att rätt kost och en balanserad träning är en viktig faktor till en hållbar livsstil och ännu mer viktig om problematiken innefattar diagnoser, viktproblematik och ångest- eller sömnsvårigheter.

Kollektivboendet i Siggesta har exempelvis schemalagd träning två dagar i veckan som erbjuder simning och gymträning som alternativ. Personal stöttar upp med motivering, rådgivning och stöd till regelbunden motion som passar vardera persons önskemål. Dessutom finns många möjligheter till individuella lösningar som att få stöd till promenader eller yoga/meditation som lugnar och stärker både kropp och själ.
 

Boendelösningar

Clc Care AB driver stöd- och motivationsboende med personalstöd i Stockholm och Enköping. Med inriktning individuella lösningar, utslusslägenheter och kollektivboende.

Målgrupp

Målgruppen vi vänder oss till är män och kvinnor från 21 år och uppåt med boende, missbruk och psykosocial problematik och som är i behov av stöd.

Flexibelt för individen

Att vara en flexibel verksamhet innebär att kontinuerligt anpassa enskilda genomförandeplaner efter förändring till att tillhandahålla uppdragsgivare på ett anpassningsbart sätt som långsiktigt främjar alla parter och framförallt på individnivå. 

#varjedagspelarroll

Clc Care arbetar för att varje dag ska spela roll. Även i detta, finns det flera fördelar med att vara ett flexibelt företag. Först och främst för att flexibilitet stödjer människor. När förändringar sker eller har skett, så finns det en trygghet i att veta att oavsett förändring, så finns ett stöd eller en backup som främjar detta.
Det är vårt uppdrag - att boendestödsjobbet spelar roll varje dag - för vardera individ.

21 februari 2018
BOENDESTÖDJARE SÖKES

Är du en empatisk person med skinn på näsan? Har du arbetserfarenhet av eller särskild livserfarenhet som gör att du är bra med människor? 
Vi söker nu personal - heltid och deltid - med inriktning att jobba med - människor. Att vara boendestödjare hos Clc Care är ett varierat arbete, där en del innebär struktur/rutiner och en annan att varje dag motivera andra till positiva förändringar. Jobbet kräver körkort och tillgång till bil.
Vill du bli en del av vårt team? Mejla jobb@clccare.se senast 28/2 med ett brev som motiverar:
- Varför du själv tycker att du passar att jobba med människor - När du är tillgänglig och om du kan/vill jobba både i Stockholm och Enköping samt heltid eller deltid (eller enbart extra)
- bifoga CV till mejlet och ange din ålder
För mer information kolla in www.clccare.se
Välkommen till Clc Care :)

Läs hela nyheten »
6 februari 2018
Personaltävling!
31 januari 2018
Twitter och Linkedin igång!
30 januari 2018
ÖPPET HUS Kollektivboende 20/2
19 januari 2018
Kollektivboende i mysig miljö

Ser du trädet? - En berättelse om motivation.

Vi kan nog alla se trädet. Detta träd symboliserar vad som skulle kunna vara en önskan i livet. Någonstans dit man skulle vilja nå eller bli. Så hur motiverar man någon att gå "hela vägen" dit eller att ens överväga att genomföra detta. 
En del skulle kanske säga att - "Ja, det är ju inte så svårt. Det är väl bara att gå rakt fram."  Clc Care arbetar med motivation utifrån var en person själv ser sig vara just idag och stödjer till att erbjuda verktyg som ska stötta upp längsmed vägen till trädet samt att förenkla och förtydliga fördelarna varje dag. För i slutändan, så är det inte förrän man kommit till trädet som man kan se var nästa milstolpe kommer att vara. Först framme vid trädet - så ser man vidare efter den horisonten.
#varjedagspelarroll