Varje dag spelar roll - är vårt motto

CLC Care bedriver stödboende för vuxna med problematik inom psykiatri, missbruk och kriminalitet. Verksamheten som bedrivs idag består av två enheter - dels som ett kollektivboende i Siggesta samt som individuella träningslägenheter och individuella boendelösningar i Stockholm - för brukare med behov av enskilt stöd i eget boende. Målsättningen i kollektivboendet är att motivera till sysselsättning, självständighet och mer långsiktiga boendeformer.

Clc Care AB tillhandahåller lösningar för utslussmöjligheter samt arbetar aktivt för att nå enskilda individuella mål som stödjer en välmående hälsa. Konsulter för hälsa och träning finns tillgängliga samt kontinuerligt stöd varje dag till samtal, som t.ex. MI-samtal men även externa behandlingar med samarbetspartners och vårdinsatser som förebygger återfall och externt behandlar psykosocial problematik.

Boendet är en stor gård i en lugn och lantlig miljö med tillgång till enskilda sovrum, stort gemensamt kök och lokaler anpassade för utvecklingsfrämjande aktiviteter. Verksamheten är beviljat bistånd från socialtjänsten med ett tydligt arbetssätt kring vardera individs strukturerade arbetsplan och stödinsatser under vistelsetiden. Clc Care arbetar med mottot - Varje dag spelar roll!

Ladda ned mer information om Clc Care AB:

Kompetens är glad :)

Kompetens är att möta brukares behov varje dag, där både personal och brukare tillsammans får möjligheten att utvecklas. Med tydliga riktlinjer för arbetsrutiner och med utvecklings-möjligheter i form av utbildning för personal främjar vi samarbete. Att känna glädje är också ett verktyg till välmående.

Boendelösningar

Boendelösningar för oss är att möta vardera enskild individ i deras nuvarande livssituation och att varje dag samtala om framgångar och motgångar. Ett boende är en plats som ska innefatta trygghet och stabilitet. Vi arbetar med stödboende i konceptet att behandling är extern från boendet.

Flexibelt företag

Flexibilitet är ett arbetssätt som innefattar att Clc Care AB som företag möter individen och uppdragsgivaren med ett flexibelt förhållningssätt till behovet. Samt att under vistelsetid anpassa tjänster som följer individens utveckling i form av motivation. Motivation är både nutid och framtid.

Vår historia

Clc Care AB startades 2015 i Uppsala i form av boendelösningar för missbrukare. Grundtanken var att ge stöd i form av personaltillgång dygnet-runt i ett mobilt team och erbjuda ett tryggt boende i enskild träningslägenhet. Att bo i en träningslägenhet med missbruksproblematik är en utmaning, då motivation till drogfrihet grundar sig i daglig motivation. Med utbildad personal som tillhandahåller stöd i att uttrycka eget behov och att dagligen tillsammans arbeta för att nå långsiktiga och kortsiktiga mål kräver tillit men också en 

Utvecklande verksamhet

Att säga Ja är lika viktigt som nej! #varjedagspelarroll Att säga Ja är lika viktigt som nej! #varjedagspelarroll

Det nya kollektivboendet i Siggesta utanför Enköping kommer att jobba aktivt med sysselsättning. Att "ha någonting att göra" är en del i att bygga upp självkänsla och kunskaper som främjar en självständig framtid. Likaså sker samarbeten med kommuner som tillhandahåller sysselsättning.

Våra boendelösningar i Stockholm är specifika boenden som tillhandahåller:
+ Hemmiljö som passar enskild individ utifrån problematik
+ Dygnet-runt-personal som fungerar bra med brukaren 
+ ADL-planering som stödjer att utvecklas i sin egen takt
+ Drogfria miljöer med drogtester vid behov 

Alla våra verksamheter arbetar för att kontinuerligt jobba med att utvecklas för att tillhandahålla bästa möjliga service.
 

värdegrund av respekt och förståelse. Företaget utvecklades med att starta ett kollektivboende i Älta som mötte stor framgång i form av lyckade placeringar och har sedan dess fortsatt att utveckla lösningar med stöd som möter uppdragsgivare runtom i Sverige. Idag är Clc Care AB verksamt i Stockholm och Enköping och fortsätter resan till att både utveckla företagets modeller för lösningar men också glädjas till brukares egna framgångar och självständighet som resultat. Detta grundar - Varje dag spelar roll!