Vi finns i Stockholm, Uppsala och Enköping.

Idag bedriver Clc Care AB verksamheter i form av stödboendelösningar i Stockholm och Enköping. Alla enheter arbetar utifrån samma arbetsrutiner och följer alla mottot att #varjedagspelarroll. Företaget har ett koncept och en företagspolicy som på bästa möjliga sätt arbetar strukturerat och flexibelt för att möta våra brukare i deras egna vardag, just nu - oavsett om denna är med omfattande missbruksproblematik, neuropsykiatri och behov av psykiatristöd samt är i behov av stöd för att finna en väg till självständighet med målsättning självförsörjande eller egen bostad. Alla enheter har dessutom medicindelegering och genomför drogtester enligt planering eller vid behov.

Siggesta Kollektivboende

Siggesta kollektivboende ligger 15 min norr om Enköping och är en gård i en lantlig miljö med natur och djur. 
Boendet har 13 st sovrum och aktivitetsrum, gemensam stor matsal där veckomenyn är en del av vardagen. Brukarna har veckovis på Söndagar Husmöte och diskuterar tillsammans med personal planering för kommande vecka. Matlagning är grundläggande och en del i att må bra, med hälsosam kost.
 

I huset finns även gemensamt tv-rum där fredagsfilm ofta är en aktivitet som uppskattas. Personal finns i boendet dygnet-runt, med dygnet-runt-stöd till MI-samtal vid behov och är ett arbetsteam som tillsammans arbetar för trygghet, rutiner och har ett uppdelat ansvar gällande kontaktmannaskap. Varje brukare har en egen kontaktperson som ytterligare stöd till vårdkontaker, ekonomiskt stöd och sysselsättning.

För mig så betydde det mycket att få möjlighet till att öva på att bo i lägenhet men samtidigt få stöd när jag behövde det. Det stödet hjälpte mig att tro på mig själv. Idag är jag självständig med ett jobb och en lägenhet i mitt namn. Så det är jag stolt över.

Klient Kollektivboende och Utslusslägenhet 2016-2017
[Jens, 26 år fd. drogmissbrukare]

 

Utslusslägenheter

Clc Care AB lägenheter som är utslusslösningar eller träningslägenheter. Här bor våra brukare enskilt och ett mobilt team i Uppsala stödjer med ADL, studier/praktik, samtal, vårdkontakter, sysselsättning och med dagliga rutiner utifrån vardera enskild genomförandeplan.

Att bo själv i en egen lägenhet är ett ansvar där boendestödjare tillsammans med brukare jobbar med att sköta sin ekonomi, planera matinköp, boka/genomföra möten, genomföra roliga aktiiteter, sysselsättningsmöjligheter, upprätthålla kontakt med familj och att göra sysslor i hemmet som att t.ex. tvätta och städa. "varjedagspelarroll

Individanpassade lösningar

Flexibla lösningar till individer med särskida behov är av all vikt. Vi har mycket bra referenser gällande individanpassade lösningar. T.ex. ett boende som ligger lite avskilt där ljud m.m. inte stör andra eller brukare. En miljö där brukarens behov kommer först så att miljön inte stör kommunikationen.
För oss är en del av att vara flexibel att arbeta med brukare i dess egna takt.

Då nås en större möjlighet till att utveckla både tillit men också trygghet. Trygghet kan innebära att känna att "man får bo kvar" "fast nåt händer som inte är bra". Att kommunicera är en stor del till mycket av framgången i detta koncept.
Här kan erbjudas: dygnet-runt-personal, drogtester, extern behandling och arbetssätt som långsiktigt möter både brukare och uppdragsgivare.
 

Jag bor i ett eget litet hus med personal dygnet-runt och känner mig trygg eftersom jag vet att jag inte kommer bli utslängd på gatan om nånting går fel. Personalen stödjer mig till att utvecklas. Bland annat att jag börjat sysselsättning och det går jättebra."

Klient Kollektivboende och Individuell boendelösning 2017-2018
[Daniel, 33 år, Aspberger]