Hälsa och välmående under vistelsen
 

Inskrivning och genomförandeplanering
Individanpassade lösningar

Varje brukare får först besök av oss där samtal sker för att tillsammans diskutera behov. Efter detta erbjuds besök i stödboende varav inskrivning är nästa steg. Inskrivning innefattar godkännande av rutiner och regler samt upprättande av genomförandeplan samt kontaktperson. Efter den mer formella delen så ser vi till att sovrum fixas till så att det känns välkomnande. 

Hälsa, träning, kost och aktiviteter 
Vikten av att må bra

Vi erbjuder alla brukare hos oss möjligheten till att samtala med hälsocoach om träning, mat och enskilda behov. Utöver detta så ser vi att alla ska kunna äta sånt som vardera tycker om eller om man har speciella behov. Därför gör vi menyplanering tillsammans. Aktiviteter är kul - tycker vi :) så detta är alltid ett hett samtalämne. Alla förslag är bra förslag! Vardera brukare får en egen veckobudget för att kunna genomföra aktiviteter.

Varje dag spelar roll - Att bo hos oss!
Glädje och skratt är viktigt

Vi strävar efter att på bästa möjliga sätt stödja vardera brukare med verktyg som upprätthåller dagliga rutiner och arbetar för långsiktighet - med alla och detta varje dag. Med ett 24/7 personalteam och egen kontaktperson ges alla möjligheter till att få stöd till att hitta lösningar som förebygger återfall, bygger välmående och med små steg når delmål som sedan lyfter både självkänsla och föutsättningar till att lyckas.
Vad lyckas innebär kan innebära olika saker för varje person, så klart.