Vår lösning till boende med stöd - är mer än bara ett hus

Vårt koncept skiljer sig från andra typer av stödboenden främst för att vi produktivt arbetar med den enskildas individuella behov.

Detta med en hög förståelse för att alla människor befinner sig i olika plan i livet och våra värderingar grundar sig i att exempelvis återfall inte behöver resultera i utskrivning. Verksamheten har en långsiktighet i kompetensutveckling och utbildning för personal med en brett spektrum av kompetenser inom missbruk och psykosocial problematik.

Läs mer om Clc Care

Ser du trädet?
- En berättelse om motivation

Vi kan nog alla se trädet. Detta träd symboliserar vad som skulle kunna vara en önskan i livet. Någonstans dit man skulle vilja nå eller bli. Så hur motiverar man någon att gå "hela vägen" dit eller att ens överväga att genomföra detta.
En del skulle kanske säga att - "Ja, det är ju inte så svårt. Det är väl bara att gå rakt fram." Clc Care arbetar med motivation utifrån var en person själv ser sig vara just idag och stödjer till att erbjuda verktyg som ska stötta upp längsmed vägen till trädet samt att förenkla och förtydliga fördelarna varje dag. För i slutändan, så är det inte förrän man kommit till trädet som man kan se var nästa milstolpe kommer att vara. Först framme vid trädet - så ser man vidare efter den horisonten.
#varjedagspelarroll